Όροι & Προϋποθέσεις

1. Σχετικά με την εταιρεία μας

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει και διαχειρίζεται από την εταιρεία με την επωνυμία: “People of the World” που εδρεύει στην Αντώνη Τρίτση 15-17, Πυλαία, Θεσσαλονίκη Ελλάδα. Η People of the World έχει νόμιμη άδεια από τον ΕΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) για την πώληση ταξιδιωτικών υπηρεσιών- αριθμός άδειας: 9.33.Ε.60.00.00824.00.

Η εταιρεία εκπροσωπείται από την κα Κυριακή Ζώη.

2. Ώρες λειτουργίας του γραφείου

  • Δευτέρα – Παρασκευή: 9:00 έως 17:00
  • Σάββατο: 10:00-14:00.

3. Αποδοχή των γενικών όρων και προϋποθέσεων

Κάνοντας κράτηση ή χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ιστότοπου αναγνωρίζετε και αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της “People Of The World” συνολικά, ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση ή αντίρρηση.

Επισημαίνεται ότι οι όροι και προϋποθέσεις όλων των συναλλαγών που αφορούν το “People of The World” ισχύουν για όλες τις κρατήσεις που γίνονται από τον χρήστη είτε μέσω της διαδικτυακής πύλης “People of The World” είτε τηλεφωνικά είτε απευθείας στα γραφεία του “People of The World“.

Η “People of The World” παρέχει μια πύλη, η οποία προσφέρει ταξιδιωτικές υπηρεσίες και αλληλεπιδρά με τους διοργανωτές/παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών για να διασφαλίσει τις καλύτερες τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών όσον αφορά τις κρατήσεις των πελατών (ξενοδοχεία, εκδρομές και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες) που προσφέρονται από τους διοργανωτές/παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών.

Η κράτηση υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας είναι δυνατή μόνο εάν το προϊόν ή η υπηρεσία που ζητείται είναι πράγματι διαθέσιμο. Σε περίπτωση που η κράτηση πραγματοποιηθεί, η σύμβαση δεσμεύει μόνο τον χρήστη και τον πάροχο του εν λόγω προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η “People of The World” παρέχει αποκλειστικά αλληλεπίδραση όσον αφορά τη διαμεσολάβηση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων και η ευθύνη περιορίζεται στην εκπλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης της πύλης “People of The World“. Σημειώνουμε σαφώς ότι η “People of The World” δεν διοργανώνει δικά της ταξίδια-προϊόντα.

Υπεύθυνος για την εκπλήρωση των συμφωνιών που συνάπτονται μέσω της διαδικτυακής πύλης “People of The World“, είναι μόνο ο εκάστοτε πάροχος ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλεύεται τους γενικούς επιχειρηματικούς όρους των διοργανωτών/παρόχων αυτών.

4. Κρατήσεις

Μετά τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα μας και την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτησης, ο χρήστης δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην πύλη “People of The World” για τη διαμεσολάβηση στον πάροχο της ταξιδιωτικής υπηρεσίας, που προσφέρεται από τον πάροχο, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας που σχετίζεται με την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού.

Οι οδηγίες του χρήστη για τη διαμεσολάβηση της πύλης “People of The World” σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου, θα περιλαμβάνουν ιδίως μία ή όλες τις ακόλουθες πράξεις: κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω της διαδικτυακής πύλης ή τηλεφωνικά ή με την επίσκεψη του χρήστη στα γραφεία της “People of The World” στη διεύθυνση Αντώνη Τρίτση 15-17, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Οι περιγραφές των ξενοδοχείων και των εγκαταστάσεων και παροχών τους παρέχονται από τα ξενοδοχεία ή τους παρόχους. Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι οι περιγραφές και οι πληροφορίες είναι ακριβείς, δεν μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις. Ενδέχεται να προκύψουν αλλαγές οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχό μας.

Προς το συμφέρον της συνεχούς βελτίωσης, τα ξενοδοχεία μπορούν να αλλάξουν έπιπλα, εξαρτήματα, ανέσεις, εγκαταστάσεις ή οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε δραστηριότητας, είτε διαφημιζόμενης είτε προηγουμένως διαθέσιμης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας.

Τα ξενοδοχεία θα παρουσιάσουν επίσης τα αποτελέσματα της κανονικής φθοράς και της χρήσης και αυτά είναι επίσης εκτός του ελέγχου μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι ταξινομήσεις και οι αξιολογήσεις των ξενοδοχείων βασίζονται συχνά στη δική μας άποψη και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν άλλες πηγές. Δεν θα δεχτούμε καμία αξίωση αποζημίωσης με βάση οποιαδήποτε περιγραφή ή πληροφορία είτε παρέχεται είτε λείπει. Η εντολή κράτησης είναι σε κάθε περίπτωση δεσμευτική για τον χρήστη.

Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω της πύλης της πύλης “People of The World” ενδέχεται να έχουν διαφορές στην τιμολόγηση. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών, από τον πάροχο, σχετικά με το προϊόν-ταξίδι, το οποίο έχει επιλέξει ο χρήστης- π.χ. καθυστέρηση ή ακύρωση, η πύλη “People of The World” θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τον ενημερώσει για τις αλλαγές.

Η “People of The World” δεν ευθύνεται για τυχόν μεταφορές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων ή άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων του παρόχου.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους όρους που θέτει κάθε πάροχος, όπως οι όροι που επιβάλλει κάθε αεροπορική εταιρεία για την έγκαιρη επιβεβαίωση του check-in ή την επιστροφή των πτήσεων. Ο χρήστης ενημερώνεται για τους όρους αυτούς από τον εν λόγω πάροχο.

5. Επιβεβαίωση της κράτησης και αποστολή των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Με την κράτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης “People of The World“, ο χρήστης θα λάβει από την πύλη “People of The World” επιβεβαίωση της κράτησης μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ο χρήστης οφείλει να επαληθεύσει αμέσως την εγκυρότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία αναχώρησης, προορισμός κ.λπ.) και να ενημερώσει την πύλη “People of The World” για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την κράτηση.

Λάθη που αναφέρονται και αναφέρονται μετά το τέλος της κράτησης που έγινε από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η “People of The World” δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα λάθη μπορούν να διορθωθούν ή/και να αντιμετωπιστούν χωρίς κόστος, ακόμη και με έγκαιρη ειδοποίηση από τον χρήστη. Πολλοί πάροχοι δεν προβαίνουν σε καμία διόρθωση σφαλμάτων μετά την καταχώριση της κράτησης από τον χρήστη.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η καθυστερημένη αναφορά των σφαλμάτων ή η αδυναμία διόρθωσής τους, σε καμία περίπτωση δεν του δίνει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Τα εισιτήρια αποστέλλονται στον χρήστη ως ηλεκτρονικά εισιτήρια (e-ticket) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τα εισιτήρια μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας στο αεροδρόμιο ή από τα γραφεία της “People of The World“. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα λάβει έναν κωδικό κράτησης μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η “People of The World” δεν ευθύνεται για την απώλεια εισιτηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση κράτησης ξενοδοχείου, τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. κουπόνια, έντυπα κράτησης) θα αποσταλούν στον χρήστη.

Ο χρήστης λαμβάνει ένα e-mail με τις λεπτομέρειες της κράτησης και μπορεί να εκτυπώσει ένα κουπόνι που πρέπει να επιδείξει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου για να λάβει την υπηρεσία που έχει πληρώσει.

Επιπλέον, εάν το ζητήσει ο χρήστης, τα ταξιδιωτικά έγγραφα μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του “People of The World” κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

6. Τιμές

Η αμοιβή της “People of The World” για τη διαμεσολάβηση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου, περιλαμβάνεται στη συνολική τιμή της υπηρεσίας ή του προϊόντος.

Η “People of The World” ενημερώνεται για τις τιμές των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από τον συγκεκριμένο πάροχο που έχουν ζητηθεί οι υπηρεσίες. Για τις αλλαγές των τιμών από τους παρόχους, η “People of The World” δεν φέρει καμία ευθύνη. Υπεύθυνοι για τέτοιες ευθύνες είναι πάντα οι πάροχοι υπηρεσιών/προϊόντων.

Το “People of The World” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τέλη κράτησης που χρεώνονται από τον πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού ή των υπηρεσιών. Τα τέλη αυτά αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

7. Μέθοδος πληρωμής

Οι μέθοδοι πληρωμής αναφέρονται στον ιστότοπο της “People of The World” ξεχωριστά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Οι μόνοι τρόποι πληρωμής που μπορούν να γίνουν δεκτοί είναι αυστηρά και μόνο αυτοί που αναφέρονται στις μεθόδους πληρωμής της ιστοσελίδας. Σημειώστε ότι οι περισσότεροι τύποι πιστωτικών καρτών είναι αποδεκτοί.

Οι χρήστες πιστωτικών καρτών θα χρησιμοποιούν τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για να πληρώσουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που έχουν κλείσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης θα λάβει την τελική επιβεβαίωση της κράτησης και του χρηματικού ποσού που ζητείται. Αυτό το συνολικό ποσό μπορεί να πληρωθεί με πιστωτική κάρτα, μετρητά ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα άλλου προσώπου (το όνομα του κατόχου της κάρτας είναι διαφορετικό από αυτό που πληρώνει πραγματικά) απαιτείται γραπτή συγκατάθεση του κατόχου της κάρτας, καθώς και φωτοαντίγραφο της μπροστινής και της πίσω πλευράς της πιστωτικής κάρτας και φωτοαντίγραφο έγκυρης ταυτότητας του προσώπου που κατέχει την κάρτα.

Εάν ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα, ολόκληρο το ποσό θα χρεωθεί με την ολοκλήρωση της κράτησης. Εάν η πληρωμή πρόκειται να γίνει με τραπεζική κατάθεση, υπάρχει 24ωρη προθεσμία για την κατάθεση ολόκληρου του ποσού μόνο στην περίπτωση που το επιτρέπει η προθεσμία ακύρωσης.

Πριν από την προκαταβολή του αγορασθέντος προϊόντος, η “People of The World” δεν έχει καμία υποχρέωση να παραδώσει στον χρήστη οποιαδήποτε ταξιδιωτικά έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρήγγειλε.

Η “People of The World” μπορεί να ζητήσει από τον χρήστη να προσκομίσει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με την κατοικία του ή αντίγραφο της πιστωτικής του κάρτας ή να αποστείλει αποδεικτικό κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού μέσω φαξ ή ταχυδρομείου πριν από την τελική έκδοση της υπηρεσίας.

Η “People of The World” έχει το δικαίωμα να αποστέλλει τα εισιτήρια, την επιβεβαίωση της κράτησης, τα κουπόνια ή/και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα μόνο στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του ή στην πιστωτική κάρτα του εκδότη.

8. Ακυρώσεις, αλλαγές

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης μιας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος που έχει κρατηθεί μέσω του “People of The World” υπόκειται στους όρους που θέτει ο κάθε πάροχος.

Τυχόν έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, τα οποία καθορίζονται από τους όρους κάθε παρόχου, διακανονίζονται αποκλειστικά από τον χρήστη.

Εάν ο πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, ο χρήστης που επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές ή ακυρώσεις πρέπει να ενημερώσει γραπτώς την “People of The World” μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση cancellations@peopletravel.gr ή μέσω φαξ στο +30 2310 229250 ενημερώνοντας για τις αλλαγές ή τις ακυρώσεις.

Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής δεν αποσταλεί κατά τις εργάσιμες ώρες του γραφείου, τότε η ημερομηνία παραλαβής της εντολής θα θεωρηθεί η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η “People of The World” δεν μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια κράτηση, εκτός εάν λάβει γραπτή εξουσιοδότηση του χρήστη, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή μερικής ακύρωσης της κράτησης ενός ταξιδιού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω της “People of The World“, η αμοιβή της “People of The World” για τη διαμεσολάβηση μεταξύ του χρήστη και του παρόχου δεν επιστρέφεται και το πάγιο κόστος έχει ως εξής:

Ξενοδοχεία / Αυτοκίνητα / Μεταφορές: εκτός εάν η πληρωμή έγινε μέσω τραπεζικού εμβάσματος, συν το τέλος ακύρωσης του παρόχου, εάν προκύψει.

Σε κάθε περίπτωση αλλαγής της κράτησης ενός ταξιδιού ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που πραγματοποιεί ο χρήστης μέσω του “People of The World“, ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλει ένα πρόσθετο τέλος 10 € για επιβεβαίωση.

Επιστροφή χρημάτων.

Η ημερομηνία επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης εξαρτάται από τον τύπο της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής σε αεροπορικά εισιτήρια, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εφόσον η ίδια η αεροπορική εταιρεία έχει προχωρήσει τη διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις λόγω του παρόχου, η “People of The World” δεν ευθύνεται.

Οι επιστροφές χρημάτων για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που προσφέρει η “People of The World” θα πραγματοποιούνται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία ακύρωσης.

9. Απόρριψη της κράτησης

Η “People of The World” έχει το δικαίωμα να απορρίψει τις εντολές κράτησης που έχει καταχωρίσει ο χρήστης, εάν έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του ιστότοπου.

10. Διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, το νόμισμα και τους υγειονομικούς κανονισμούς

Εάν ο χρήστης ταξιδεύει στο εξωτερικό, θα πρέπει να τηρεί τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τα διαβατήρια, τις θεωρήσεις, τα τελωνεία, τους φόρους και τις διατάξεις για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, καθώς και τους υγειονομικούς όρους.

Την ευθύνη για την τήρηση των ανωτέρω διατάξεων φέρει ο χρήστης.

Για έγκυρες πληροφορίες, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πάροχο του ταξιδιού/εκδρομής ή με το προξενείο της χώρας στην οποία θα ταξιδέψει.

11. Αποκλεισμός ευθύνης

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα προσφέρονται από τον πάροχο.

Η “People of The World” καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επαλήθευση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, ώστε να διασφαλίσει τυχόν λάθη και ανακρίβειες.

Η “People of The World” δεν εγγυάται την επάρκεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των εν λόγω πληροφοριών που προσφέρονται από τους παρόχους.

Η “People of The World” δεν ευθύνεται για τη μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ή του προϊόντος κατά την ημερομηνία κράτησης ή για την εκπλήρωση της σύμβασης με τον πάροχο.

Σε κάθε περίπτωση, η “People of The World” δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβάσεις ή άρνηση οποιουδήποτε παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες απώλειες ή ζημίες και σε αποζημιώσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτίες που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη χρήση του ιστότοπου και τις πληροφορίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον πάροχο ή από τυχόν προπληρωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Η “People of The World” δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει οποιαδήποτε καθυστέρηση, ακύρωση, υπεράριθμες κρατήσεις, απεργία, ανωτέρα βία ή άλλους λόγους που δεν βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό της.

Επιπλέον, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη, παράλειψη, καθυστέρηση, αναδρομολόγηση ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν δεν είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την κράτηση λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, χιονοθύελλας, επιδημίας, έκρηξης, απεργίας, εξέγερσης, πολιτικής αναταραχής, πολέμου, θεομηνίας, οποιασδήποτε βλάβης ή καθυστέρησης οποιουδήποτε συστήματος μεταφοράς, ενέργειας ή επικοινωνίας ή οποιουδήποτε παρόμοιου γεγονότος πέραν του ελέγχου μας.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις, θα κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε για να παρέχουμε εναλλακτικές ρυθμίσεις ή να επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό έχει ήδη καταβληθεί, εκτός εάν δεσμευόμαστε από συμβάσεις με τους προμηθευτές μας που μας εμποδίζουν να λάβουμε επιστροφή χρημάτων από αυτούς για να το μεταβιβάσουμε σε εσάς.

Η “People of The World” προσπαθεί για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας χωρίς εγγυήσεις, αλλά για την καλή λειτουργία και καταλληλότητα των προγραμμάτων (λογισμικού), των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται και για το γεγονός ότι οι λειτουργίες θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο και παρέχονται από τρίτους.

Ο παρών ιστότοπος περιέχει συνδέσμους (links) προς ιστότοπους τρίτων. Η “People of The World” δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική απορρήτου, το περιεχόμενο αυτών των σελίδων, την πληρότητα και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

Σημειώνεται ότι ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του/της ευθύνη. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, η τιμή του εισιτηρίου που εμφανίζεται στην πύλη “People of The World” δεν θα ισχύει κατά την επιβεβαίωση της κράτησης.

Η “People of The World” δεσμεύεται μόνο για την τιμή που αναφέρεται στα ηλεκτρονικά εισιτήρια που αποστέλλονται από την “People of The World“.

Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές από την “People of The World” ή από συνεργάτες που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αλλαγές στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή.

12. Η ευθύνη του χρήστη

Η χρήση του ιστότοπου πρέπει να συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του νόμου και να χρησιμοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Επίσης, η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο, ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από άλλους χρήστες.

Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημία ή δυσλειτουργία σε αυτήν μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών της “People of The World“.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ο χρήστης εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και πληροί τις νομικές προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Ο χρήστης υποχρεούται να επιβλέπει και να αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από ανάρμοστα ή ανήλικα άτομα που χρησιμοποιούν το λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης εγγυάται επίσης την ακρίβεια και την πληρότητα όλων των πληροφοριών και των δεδομένων που αφορούν τον ίδιο ή τα μέλη της οικογένειάς του, τα οποία διαβιβάζονται κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε κράτηση εάν γίνεται για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς, ή για εξαπάτηση, ή εάν επιδιώκεται η αύξηση της ζήτησης.

Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διενέργεια νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή σε σχέση με άλλα πρόσωπα, για λογαριασμό και για λογαριασμό των οποίων έχουν το δικαίωμα να ενεργούν.

13. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα, καθώς και τα περιεχόμενα του παρόντος δικτυακού τόπου, ανήκουν αποκλειστικά στην “People of The World“, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ότι αποτελούν ιδιοκτησία άλλων.

Η επωνυμία “People of The World” καθώς και όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και όλα τα γραφικά σχέδια που εμφανίζονται στον ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία της “People of The World” ή ιδιοκτησία τρίτων.

Οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, επεξεργασία, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, λήψη, επικοινωνία, διανομή ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη άδεια της “People of The World” ή άλλου κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του δικτυακού τόπου και της “People of The World” είναι αποκλειστικά το ελληνικό δίκαιο, με εξαίρεση τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των μερών είναι το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης.

15. Τροποποίηση των όρων

Η “People of The World” έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να επεκτείνει τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον, χωρίς να δημιουργεί υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

Ο ιστότοπος θα εμφανίζει τους όρους της σύμβασης όπως ισχύουν κατά την παρούσα χρονική στιγμή.

Όταν ο ιστότοπος χρησιμοποιείται μετά από αλλαγή των γενικών όρων χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται αμέσως τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Θα ήθελες να μας ρωτήσεις;

Πολύ ευχαρίστως να σου απαντήσουμε. Ότι και αν επιθυμείς να μάθεις, με πολύ χαρά θα σου το πούμε.

0030 2310 229 200 info@peopletravel.gr Δείτε όλα τα ταξίδια